Ampliación de laboratorios farmacéuticos

CLIENTE: SANOFI AVENTIS SA
OBRA: 
Ampliación de laboratorios farmacéuticos
TRABAJOS REALIZADOS:

  • Estudio geotécnico; realización 3 sondeos a rotación mecánica con extracción continua de testigo
  • Realización de calicatas mecánicas
  • Replanteo de la cimentación