Comisaría de Tres Cantos

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA
OBRA: Comisaría de Tres Cantos
TRABAJOS REALIZADOS:

  • Estudio geotécnico; realización 3 sondeos a rotación mecánica con extracción continua de testigo
  • Realización de calicatas mecánica
  • Campaña de ensayos de penetración DPSH